Et pilebed laves ved at grave en rende der er 1½ meter dyb, 5 meter bred i bunden, med sider der hælder 45 grader, og 8 meter brede i overfladen. Der lægges en dug og membran i bunden, som sikrer et tæt bassin. Herefter fyldes halvdelen af den opgravede jord i renden, og der lægges nogle fordelerblokke ud og den anden halvdel af det opgravede jord fyldes i. I siderne laves nogle 30 cm høje volde, som sikrer at overfladevand ikke kan løbe ind i anlægget.